EF-6001 唔鏽鋼環保飲管組 公關禮品

唔鏽鋼環保飲管組 公關禮品 唔鏽鋼環保飲管組 公關禮品 唔鏽鋼環保飲管組 公關禮品 唔鏽鋼環保飲管組 公關禮品 唔鏽鋼環保飲管組 公關禮品

EF-6001
唔鏽鋼環保飲管組 公關禮品

加入問價單
NT$51-101
最少數量 0
用最溫柔嘅心意,製作出最堅強嘅公關禮品──
 
唔鏽鋼環保飲管組,令你唔理行到邊都唔會唔記得愛惜地球。
一支飲管唔算少,兩支飲管啱啱好,
仲有刷仔可以洗,令你飲嘅每一啖都可以更體貼啲、更乾淨啲。
無論係無糖綠茶定係珍珠奶茶,都用唔鏽鋼飲管嚟飲啦!
今日集比都同你用最珍惜地球嘅心,嚟製作心意最珍貴嘅禮品。

特性/規格

● 質料:不鏽鋼/玻璃/木頭

● 攜帶方便,行到邊帶到邊。

● 珍惜環境,愛護地球,重複使用好環保。

● 訂造印刷Logo,宣傳生活化。

 

● 質料:不鏽鋼/玻璃/木頭

● 攜帶方便,行到邊帶到邊。

● 珍惜環境,愛護地球,重複使用好環保。

● 訂造印刷Logo,宣傳生活化。

 
[{"cid":"86","pid":"221","title":"\u5c3f\u888b(\u5916\u7f6e\u5145\u96fb\u5668)","utitle":"portable-charger"},{"cid":"312","pid":"311","title":"\u6c7d\u8eca\u6536\u7d0d\/\u7f6e\u7269","utitle":"car-organizer"},{"cid":"303","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u7528\u93e1\u982d","utitle":"clip-on-camera-lens"},{"cid":"315","pid":"311","title":"\u8eca\u7528\u624b\u6a5f\/\u5e73\u677f\u67b6","utitle":"car-phone-and-tablet-holder"},{"cid":"58","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u6307\u74b0\/\u652f\u67b6","utitle":"phone-ring-stand-and-holder"},{"cid":"64","pid":"224","title":"\u5361\u7247\u5957","utitle":"card-holders"},{"cid":"74","pid":"221","title":"USB Charger","utitle":"usb-charger"},{"cid":"78","pid":"221","title":"USB cable","utitle":"usb-cable"},{"cid":"94","pid":"224","title":"Memo\u7d19","utitle":"sticky-notes"},{"cid":"60","pid":"224","title":"\u7e5e\u7dda\u5668","utitle":"cable-winder"},{"cid":"221","pid":"0","title":"\u624b\u6a5f\u914d\u4ef6","utitle":"mobile-accessories"},{"cid":"309","pid":"221","title":"USB\u53c9\u96fb\u7dda","utitle":"usb-charging-cable"},{"cid":"320","pid":"311","title":"\u505c\u8eca\u865f\u78bc\u724c","utitle":"car-temporary-parking-card"},{"cid":"63","pid":"224","title":"\u842c\u5b57\u593e","utitle":"paperclip"},{"cid":"223","pid":"0","title":"\u751f\u6d3b\u7528\u54c1","utitle":"home-items"},{"cid":"224","pid":"0","title":"\u6587\u5177\u7528\u54c1","utitle":"stationery"},{"cid":"227","pid":"0","title":"\u65c5\u884c\u7528\u54c1","utitle":"travel-items"},{"cid":"314","pid":"311","title":"\u6c7d\u8eca\u639b\u52fe\/\u8863\u67b6","utitle":"car-hook-and-clothes-hanger"},{"cid":"318","pid":"224","title":"\u7b46","utitle":"promotional-pen"},{"cid":"311","pid":"0","title":"\u6c7d\u8eca\u7528\u54c1","utitle":"car-accessories"},{"cid":"324","pid":"224","title":"\u8a02\u9020\u7d19\u81a0\u7d19","utitle":"washi-tape"},{"cid":"226","pid":"325","title":"\u516b\u9054\u901a","utitle":"e-ticket"},{"cid":"330","pid":"328","title":"\u516c\u4ed4","utitle":"custom-figure"},{"cid":"55","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u64e6","utitle":"phone-cleaner"},{"cid":"62","pid":"224","title":"\u540d\u7247\u593e","utitle":"place-card-holders"},{"cid":"65","pid":"227","title":"\u884c\u674e\u724c","utitle":"luggage-tags"},{"cid":"66","pid":"223","title":"\u676f\u84cb","utitle":"cup-cover"},{"cid":"67","pid":"223","title":"\u676f\u588a","utitle":"coasters"},{"cid":"68","pid":"223","title":"\u639b\u52fe\/\u624b\u888b\u639b\u52fe","utitle":"coat-hooks-purse-hooks"},{"cid":"69","pid":"223","title":"\u9020\u578b\u78c1\u77f3","utitle":"fridge-magnets"},{"cid":"70","pid":"223","title":"\u51b0\u683c","utitle":"ice-cube-trays"},{"cid":"71","pid":"223","title":"\u9694\u71b1\u624b\u5957","utitle":"oven-gloves"},{"cid":"75","pid":"223","title":"\u9396\u5319\u5957","utitle":"key-covers"},{"cid":"79","pid":"227","title":"\u6a5f\u7968\u593e","utitle":"ticket-holder"},{"cid":"84","pid":"227","title":"\u8b77\u7167\u593e","utitle":"passport-holder"},{"cid":"89","pid":"226","title":"\u8a02\u9020\u516b\u9054\u901a","utitle":"custom-e-ticket"},{"cid":"91","pid":"226","title":"3D Octopus Card","utitle":"3d-e-ticket"},{"cid":"93","pid":"221","title":"sim \u5361\u91dd","utitle":"sim-eject-tool"},{"cid":"304","pid":"223","title":"\u98f2\u54c1\u888b","utitle":"custom-cup-sleeve-bag"},{"cid":"305","pid":"223","title":"\u74b0\u4fdd\u888b","utitle":"custom-shopping-bag"},{"cid":"306","pid":"227","title":"\u884c\u674e\u675f\u5e36","utitle":"custom-luggage-straps"},{"cid":"307","pid":"0","title":"\u7121\u7dda\u88dd\u7f6e","utitle":"wireless-device"},{"cid":"308","pid":"307","title":"QI\u7121\u7dda\u53c9\u96fb\u677f","utitle":"qi-wireless-charger"},{"cid":"310","pid":"223","title":" \u74b0\u4fdd\u9910\u5177","utitle":"eco-friendly-flatware"},{"cid":"313","pid":"311","title":"\u8eca\u7528\u82b3\u9999\u5291","utitle":"car-fragrance"},{"cid":"316","pid":"311","title":"\u8eca\u7528\u5783\u573e\u6876\/\u7159\u7070\u7f38","utitle":"car-bin-and-ashtry"},{"cid":"319","pid":"223","title":"\u98a8\u6247","utitle":"portable-fan"},{"cid":"321","pid":"221","title":"\u85cd\u82bd\u8033\u6a5f\u4fdd\u8b77\u5957","utitle":"wireless-earbuds-case"},{"cid":"322","pid":"227","title":"\u91ce\u9910\u588a","utitle":"picnic-blanket"},{"cid":"328","pid":"0","title":"\u5176\u4ed6","utitle":"selected-product"},{"cid":"61","pid":"224","title":"\u7b46\u7b52","utitle":"pen-holder"},{"cid":"73","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u5145\u96fb\u5ea7","utitle":"mobile-charger-holder"},{"cid":"56","pid":"221","title":"\u9632\u5875\u585e","utitle":"dust-plug"},{"cid":"97","pid":"227","title":"\u74b0\u4fdd\u6536\u7d0d\u888b","utitle":"eco-packing-organizers"},{"cid":"54","pid":"221","title":"\u624b\u6a5f\u6bbc","utitle":"phone-cases"},{"cid":"57","pid":"221","title":"\u639b\u7e69","utitle":"phone-strap"}]